Roeien

“Abcoude-Amsterdam” is de traditionele roeiwedstrijd die het Comité voor Wherrywedstrijden jaarlijks organiseert op de tweede zondag van oktober.

In 2023 is de wedstrijd weer vanouds van Abcoude naar Amsterdam, maar wel op een nieuwe datum: zondag 29 oktober, het wedstrijdsecretariaat is bij De Voetangel, en de start op het Abcoudermeer.

De wedstrijd wordt verroeid in C-boten en wherries tussen het Abcoudermeer in Abcoude en roeivereniging Willem III in Amsterdam, over een afstand van 12 km.

Uitgeschreven nummers:

1.HC4*
2.J18C4*
3.HC4+
4.DC4*
5.M18C4*
6.DC4+
7.HC2*
8.J18C2*
9.HC2+
10.HC1x
11.J18C1x
12.DC2*
13.M18C2*
14.HTweepersoons
rolbankenwherry
15.MixTweepersoons
rolbankenwherry
16.HEenpersoons
rolbankenwherry
17.HTweepersoons
vastebankenwherry

N.B. Indien het wedstrijdnummer van uw keuze niet hierboven is vermeld, en u minstens drie ploegen heeft, kan het bestuur besluiten het alsnog uit te schrijven.
Ook kan het bestuur -mits tijdig opgegeven- op beperkte schaal bemiddelen in het lenen en/of vervoeren van boten.
Neem voor deze zaken contact op met de wedstrijdleider. (ook per e-mail)

LET OP!

C-boten moeten voldoen aan de door de KNRB gestelde eisen zoals beschreven in het RvR van maart 2015. C-tweeën van het merk C-line zijn niet toegestaan en zullen worden uitgesloten. C-vieren van C-line voldoen wel aan de regels.

Voor rolbankenwherries gelden de regels zoals die in het RvR van 2010 waren vastgesteld, na te lezen in artikel 25 van dit document.
N.B. Tweepersoons vastebanken wherries dienen minimaal 140 kg te wegen. Dit gewicht is inclusief riemen en inventaris (zoals vlonders, buikdenningen, stuurstoel met leuning, pikhaak).