Prijzen

De zeilwedstrijd Spiegelpolder kent de volgende prijzen:

De “COMITÉ BEKER AMSTEL ZEILWEDSTRIJD” is de wisselprijs voor de winnaar van de 10 m² categorie. Deze wisselbeker is in 1929, 1930 en 1931 gewonnen door de heer Gert Jan Schütte in de wherry Lizan. In 2006 is deze beker door zijn kleindochter, mevrouw Anita H. Altena-Schütte aan het Comité teruggegeven.

“Proof of the Pudding”

Deze prijs is een aanmoedigingsprijs, die meestal eetbaar is en geen vast omschreven gedaante of vorm kent. Iedereen die voor de eerste keer meedoet, ontvangt deze prijs, mits de organisatoren dat regelen uiteraard. Soms komt iemand zonder aankondiging van te voren deelnemen; dan is de prijs niet ‘voorbereid’. De prijs wordt niet altijd uitgereikt, kent een zeker verrassings-element en is een (meestal zeer gewaardeerde) geste.

“Behoudsprijs”

Deze prijs is een formeel ingestelde prijs, die door de ontvanger van de prijs bij de prijsuitreiking wordt doorgegeven aan zijn opvolger. De ontvanger heeft veel voor zijn boot gedaan in het afgelopen jaar, waardoor een zichtbare en opvallende verbetering is opgetreden in de ogen van de houder van de prijs. De prijs wordt wordt soms jaren niet uitgereikt. De nominatie voor overdracht is absoluut subjectief en niet te volgen, maar de prijs wordt zonder uitzondering met grote bijval en waardering uitgereikt.

“Muiden Wisselprijs”

Deze prijs is een formele prijs. De prijs is in het wedstrijdreglement omschreven. De prijs wordt uitgereikt aan als eerste de winnaar van categorie A, de tien vierkante meter. De prijs heeft als speciaal beding dat hij maar één keer kan worden gewonnen. Dit is gedaan omdat anders de snelste wherries steeds de prijs zouden winnen. Is de winnaar van categorie A reeds een keer winnaar van de Muiden Wisselprijs geweest, dan krijgt degeen met het hoogste aantal punten, zijnde niet-eerder-winnaar van de Muiden Wisselprijs, de wisselprijs uitgereikt. Daar niet alle wherries even snel zeilen, geeft de lijst van winnaars bij benadering de rating van de snelheid van de boten weer. Met nadruk wordt ‘bij benadering’ genoemd. Sommige boten winnen bij harde wind, andere bij matige wind. Reeds meer dan 10 wherries hebben de prijs dus mogen ontvangen en boten van categorie B kunnen binnen enige jaren de prijs ook gaan winnen. Ook de bemanningen wisselen door de jaren. In 2002 is voor het eerst geruild tussen bemanning en boot, waardoor de toekenning in theorie werd bemoeilijkt (in de praktijk hadden de beide boten en hun bemanningen de prijs reeds eerder ontvangen). Uitgangspunt blijven de wedstrijdpunten die de boot behaalt. Als de boot maar lang genoeg deelneemt aan de wedstrijden, zal ze een keer de Muiden Wisselprijs ontvangen. De prijs is eigendom van en ingesteld door de Koninklijke Zeil- en Roeivereniging in Muiden. De winnaars krijgen een foto waarop zij met de prijs zijn afgebeeld.
Een overzicht van vorige winnaars van de Muiden Wisselprijs is hier te vinden.